';
side-area-logo

Handel

Hos CICLO er vi et team av fagfolk med solid og mangfoldig erfaring i den verdensomspennende virksomheten av materialer til gruve- og metallsektoren.

Materialeffektivitet og sirkularitet

Vi forstår viktigheten av å maksimere fordelene ved optimal bruk av materialer i den totale produksjonskjeden, relatert til metaller.

Rådgivning

Vi bistår med analyse av jernfremstillingsprosesser, opplæring av personell og generell optimalisering av energi- og materialeffektivitet.

Råvarer
Image icon
DRI
Direkte redusert jern
Image icon
HBI
Varmt brikettjern
Image icon
JERNMALM
Image icon
MALMBØTER
Image icon
COKE
Image icon
ALUMINIUM
Aluminiumsblokker
Image icon
PELLETS
Image icon
MILL SKALA
 • Image icon
  Direkte reduksjonsrådgivning
  Ciclo.no

 • Materialhåndtering
  Ciclo.no

 • Avfallshåndtering
  teknikk og miljø

 • Kommersiell strategi
  og markedsinformasjon

Prosjekter i globale innstillinger