';
side-area-logo

Hvem vi er

Image module

Hos CICLO er vi et team av fagfolk med solid og mangfoldig erfaring i den verdensomspennende virksomheten av materialer til metallsektoren.

Vi forstår viktigheten av å maksimere fordelene ved optimal bruk av materialer i den totale produksjonskjeden, relatert til metaller.
Vi gjenoppliver ressurser og redefinerer biprodukter, med et klart syn på den virkelige verdien disse materialene kan tilføre kundens virksomhet.
 • Image icon
  Direkte reduksjonsrådgivning
  Ciclo.no

 • Materialhåndtering
  Ciclo.no

 • Avfallshåndtering
  teknikk og miljø

 • Kommersiell strategi
  og markedsinformasjon