';
side-area-logo

Materialeffektivitet og sirkularitet

Image module
Vi forstår og støtter våre kunder i deres søken etter å maksimere fordelene ved optimal bruk av materialer i deres produksjonskjede og øke andelen materialer som konverteres til høyverdige produkter og biprodukter.

Ved å gjenopplive ressurser og redefinere avfall hjelper vi våre kunder med å finne nye applikasjoner, optimal bruk av deres fasiliteter og alternative markeder for avfall og biprodukter fra deres prosesser. Resultatet er mer verdifulle materialer og mindre intensitet i både CO2 og energi.

 • Image icon
  Direkte reduksjonsrådgivning
  Ciclo.no

 • Materialhåndtering
  Ciclo.no

 • Avfallshåndtering
  teknikk og miljø

 • Kommersiell strategi
  og markedsinformasjon